Podniková dětská skupina IMVDesign s.r.o. IMVBabies

Příjemce realizuje projekt Dětská skupina IMVDesign s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Webové stránky dětské skupiny IMVBabies.

INFORMACE O PROJEKTU

Dětská skupina IMVDesign s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006911

Popis projektu:
Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace, v sídle společnosti příjemce IMVDesign s.r.o. a partnera NHKZ Steel s.r.o. a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. V rámci projektu bude zřízena dětská skupina, která bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Důvodem vytvoření DS je kromě jiného také nedostatečná nabídka služeb péče o dítě v okolí, příp. jejich nedostatečná provozní doba či vysoká cena této služby.

Zařízení péče o děti doplní dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytvoří ucelený systém péče o dítě od 1 roku do zahájení školní docházky.

Harmonogram projektu:

Projekt je realizován v celkové délce trvání 31 měsíců, a to v období 1. 4. 2017 - 31. 10. 2019, přičemž:
Fáze vybudování DS je realizováno v období:
01. 04. 2017 – 31. 10. 2017
Fáze provozu DS je realizováno v období: 01. 11. 2017 – 31. 10. 2019

Aktivity projektu:

Kontaktní osoba projektu:

Lenka Skopalová
manažerka DS
skopalova@imvdesign.cz

IMV Babies
NHKZ Steel