Mobilní robotické pracoviště

Úprava portu na zařízení tokamak pomocí mobilního pracoviště

Ústav fyziky plazmatu Akademie věd v Praze pověřil naši společnost IMVDesign úpravou inspekčního portu na zařízení tokamak. Tlaková nádoba pro udržení plasmatu byla osazena porty, jejichž rozmístění neumožňovalo sledování krajních částí plasmatického výboje. Díky vláknovému laseru instalovanému na robotu, jsme mohli přesně a spolehlivě odřezat stávající port a vytvořit otvor v plášti nádoby pro port nový. To vše bez nutnosti dlouhé odstávky Tokamaku. Těsnost svarů nového portu a tlakové nádoby byla kontrolována pomocí heliového vyhledávače. Přípravná fáze zabrala 9 měsíců. Samotná realizace na tokamaku 30 hod. Touto úspěšnou realizací jsme prokázali, že robot a řezací laser mohou být využity jako mobilní nástroj pro unikátní a jednorázový zásah přímo na místě. To vše s velkou spolehlivostí a bez nutnosti dlouhých odstávek dotčeného zařízení.

IMV Babies
NHKZ Steel