Robotická montáž

Robotická montáž

Díky vysoké přesnosti polohování robotů je možné jejich použití i pro montážní operace. Dokážeme navrhnout pracoviště, kde obsluhu tvoří pouze robot. Další možností je nasazení robotů kolaborativních, tzn. spolupracujících s člověkem. U takových robotů je výhoda, že nepotřebují ochranné oplocení a lidé se mohou pohybovat v jejich bezprostřední blízkosti, nebo dokonce i sedět i jednoho stolu a navzájem si vypomáhat.

IMV Babies
NHKZ Steel